Læreplasser

Hvor finnes læreplassene?
Nedenfor finner du en oversikt over alle medlemsbedriftene våre, og i hvilke lærefag de har lærlinger.
Det vil komme flere ledige læreplasser fram mot 1. mars. Oversikten blir oppdatert jevnlig.


Lærefag Lærebedrift Antall læreplasser
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Gubbeskogen barnehage 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Skiptvet Kommune 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Gudim barnehage 1
Byggdrifterfaget Askim kommune 1
Hest- og hovslagerfaget Kalnes videregående skole 1
Institusjonskokkfaget Glemmen videregående skole 6
Institusjonskokkfaget Mysen vgs 1
Malerfaget Askim kommune 1
Byggdrifterfaget Skiptvet Kommune 1
Helsearbeiderfaget Skiptvet Kommune 3
Institusjonskokkfaget Skiptvet Kommune 1
IKT-servicefaget Kirkeparken Vgs 1
Institusjonskokkfaget Kirkeparken Vgs 1
Kontor- og administrasjonsfaget Kirkeparken Vgs 1
IKT-servicefaget Malakoff Vgs 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget/Helsearbeiderfaget Østfold fylkeskommune v/Halden Vgs 1
IKT-servicefaget Østfold fylkeskommune v/Halden Vgs 1
Institusjonskokkfaget Østfold fylkeskommune v/Halden Vgs 1
Kontor- og administrasjonsfaget Østfold fylkeskommune v/Halden Vgs 1
Renholdsfaget Østfold fylkeskommune v/Halden Vgs 1
IKT-servicefaget Greåker Vgs 1
Kontor- og administrasjonsfaget Greåker Vgs 1
Anleggsgartnerfaget Kalnes Vgs 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kalnes Vgs 1
Blomsterdekoratørfaget Kalnes Vgs 1-2
Hestefaget Kalnes Vgs 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Furuly barnehage,Råde 1

Reach Design © 2012