Om oss

Kontakt oss

tr>

tr>

Daglig leder:

Terje Berger Mobil: 905 92 134 e-post: terje@okos.no

Rådgivere:

Unni Skorpen Mobil: 473 59 524 e-post: unni@okos.no
Hege Levernes Fladberg Mobil: 916 24 023 e-post: hege@okos.no
Kari Bjørk Østby Mobil: 472 55 204 e-post: kari@okos.no
Mona Skammelsrud Mobil: 966 28 628 e-post: mona@okos.no
Janet Narvestad Evju Mobil: 459 58 133 e-post: janet@okos.no
Tone Jenssen Mobil: 954 77 771 e-post: tone@okos.no
Beate Cecilie Ek Mobil: 469 88 474 e-post: beate@okos.no
Kate Lande Skaar Mobil: 970 83 496 e-post: kate@okos.no
Ernest Dervishi Mobil: 465 34 281 e-post: ernest@okos.no
Lilli-Ann Johansen - lærling i kontor og administrasjonsfaget Mobil: 459 62 901 e-post: laj@okos.no

Felles e-post: info@okos.no

Felles nummer: 69 10 21 00


Visjon

Opplæringskontoret har utarbeidet en visjon; læretiden skal være en positiv og utviklende opplevelse for alle!
Vi ønsker å være løsningsorienterte, tilgjengelige og fleksible ved å gi god service, kvalitet og vise et positivt menneskesyn. Dette er vårt verdigrunnlag!


OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD:

Opplæringskontorets formål er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring innenfor offentlig sektor i Østfold fylke i samsvar med "Opplæringslova, vidaregåande opplæring, med forskrifter".

Vårt kontor er en forening som ble opprettet i 1995. Opplæringskontorets styret består av representanter fra medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret er kort fortalt et serviceorgan for våre medlemsbedrifter og lærlinger. Vi jobber for at læretiden skal bli en hyggelig og positiv opplevelse for lærlingen og for opplæringsstedet med sine instruktører og faglig ledere.

Dette gjør vi bl.a. ved å:

  • Sørge for at det blir opprettet lærekontrakt
  • Foreta lærlingebesøk på arbeidsstedet
  • Sørge for at lærlingen får opplæring i samsvar med sine evner og fagets læreplan
  • Hjelpe til med å utarbeide individuelle opplæringsplaner
  • Lette opplæringen for både lærling og lærebedrift
  • Samarbeide med bl.a. Pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående opplæring, AOFs Lese og Stavebutikk, NAV Arbeid
  • Knytte samarbeid mellom medlemsbedrifter der de ikke dekker hele læreplanen selv
  • Hjelpe til med å løse konflikter
  • Arrangere kurs
  • Melde opp lærlingen til fagprøve

Ettersom Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingen, er det vi som sitter med det juridiske ansvaret for opplæringen. Våre medlemsbedrifter har arbeidsgiveransvaret.

STYRET I OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR

Styreleder:

Reidar Handelsby
Sarpsborg kommune

Varamedlemmer:

Anita Aker
Rygge kommune

Nestleder:

Arne Johnny Fossdal
Askim kommune
Ingrid Simonsen
Trøgstad kommune

Medlemmer:

May Hansen
Østfold fylkeskommune
Shakeel ur Rehman
Østfold fylkeskommune
Kjersti Aarvik Holøs
Sykehuset Østfold HF
Tone Kjersem
Høgskolen i Østfold
Lukas Kleven
Lærlingrepresentant
Sarpsborg kommune

Gro Jannicke Torp
Lærlingrepresentant Eidsberg kommune

Ansatt repr.: Unni Skorpen    

Reach Design © 2012