LEDIGE LÆREPLASSER I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SPYDEBERG KOMMUNE

DET ER LEDIG LÆREPLASS I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET I SPYDEBERG KOMMUNE. Spydeberg kommune ønsker å komme i kontakt med søkere som ønsker læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ta kontakt med styrer Erik Brubak. Mob: 90059803 Mail: erik.robert.brubak@spydeberg.kommune.no

Reach Design © 2012