Hvordan bli lærling?

Opplæringskontoret kan hjelpe deg når du skal søke læreplass!

Inntak av lærlinger

 • Opplæringskontoret sender søknaden din videre til sine medlemsbedrifter
 • Medlemsbedriftene bestemmer selv hvem de ønsker å ta inn som lærling. Dette avklares igjennom et intervju
 • Søknadsfristen er 1.mars for elever/andre som ønsker å søke læreplass. Søk på www.vigo.no
 • Hovedinntaket av lærlinger foregår i august / september hvert år
 • Mange av medlemsbedriftene til opplæringskontoret tar inn lærlinger gjennom hele året
 • Hvordan bli lærling?
  Hovedløpet for en lærling er å gå 2 år i skole og 2 år i bedrift

  Som lærling i opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold får du:

  • en utdanning som fører frem til et fagbrev
  • lønn under utdanning
  • oppfølging og veiledning underveis i læretiden
  • fagrettede kurs sammen med andre lærlinger
  • mulighet for videreutdanning etter fagbrev

  Forventninger:

  • Som lærling skal du delta aktivt i opplæring og verdiskapning i lærebedriften
  • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter
  • Du plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og delta i planlegging og vurdering av eget læringsarbeid
  • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø
  • Du må avlegge fagprøve mot læretidens slutt
  • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale med arbeidstid, ferie og fridager

  Lærekandidat
  Det er også mulig å gjennomføre deler av en fagutdanning. Dette kalles kompetanse på lavere nivå, og den som deltar blir lærekandidat. For lærekandidaten er målet å gjennomføre deler av læreplanen; det lages en individuell læreplan.

  Ta kontakt med din videregående skole eller opplæringskontoret for mer informasjon.

  Reach Design © 2012