Informasjon om fagprøve for 2. års lærlinger i kontor-og administrasjonsfaget

Informasjon om fagprøve for 2. års lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget holdes tirsdag den 3.april. For mer informasjon trykk på vedlegget under.

Kurs for barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurs om forebygging av kriminalitet, mobbing og rus, holdes fredag den 6.april. For mer informasjon trykk på vedlegget under.

Informasjon om fagprøve for 2. års lærlinger i institusjonskokkfaget

Informasjon om fagprøve for 2. års lærlinger i institusjonskokkfaget, holdes torsdag den 5.april. For mer informasjon trykk på vedlegget under.

Informasjon om fagprøve for 2 års lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Informasjon om fagprøve for 2. års lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, holdes torsdag den 22.mars. For mer informasjon trykk på vedlegget under.

Fagprøvekurs for 2 års lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget

Fagprøvekurset for 2. års lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget, holdes tirsdag den 20.mars. For mer informasjon trykk på vedlegget under.

Fagprøvekurs for 2.årslærliger i helsearbeiderfaget

Fagprøvekurset for 2. års lærlinger i helsearbeiderfaget, holdes mandag den 19.mars og tirsdag 20.mars. For mer informasjon trykk på vedlegget under.

Kurs for Helsearbeiderfaget

Kurset tiltaksplan/pleieplan for 1. års lærlinger i Helsearbeiderfaget, holdes fredag den 2. mars og tirsdag den 6. mars. For mer informasjon trykk på vedlegget under.
Syndiker innhold

Reach Design © 2012