Aktivitetsplankurs for barne-og ungdomsarbeiderfaget

Aktivitetsplankurs for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Tidspunkt: Tirsdag 12.desember. Sted: Husqvarna, Inngang 6, opp sprinkeltrappen til 2.etasje. Gi beskjed dersom du ikke møter denne dagen! NB! Ta med noe å skrive med og på! Kontakt 459 62 901 ved spørsmål. Mer informasjon om kurset ligger vedlagt.

Påbygging 2016-2018

OKOS Kveldskole faser ut skoletilbudet, Påbygging til generell studiekompetanse i læretiden. På grunn av for lite søkergrunnlag starter ikke KULL9 som først planlagt. KULL8 gjennomføres som planlagt og avsluttes våren 2017. Utvidet rett til Påbyggingskurs etter fagbrev medfører at kurset tilbys i tilstrekke omfang ved de videregående skolene i Østfold fylkeskommune.

Kurs i diabetes og demens 2017 - helsearbeiderfaget

Vi arrangerer kurs i diabetes og demens for våre 1.års lærlinger i helsearbeiderfaget. Det er kurs den 08. Juni, og den 12. Juni. Du får vite hvilken dag du er innkalt til kurs, via SMS. Nedenfor finner du innkalling til kurset, som gjelder begge datoer. Husk å gi beskjed til arbeidsstedet og vis frem innkallingen du finner under her!
Syndiker innhold

Reach Design © 2012